Fakty po południu

Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją

Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją

Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją

Foto: tvn24 | Video: tvn24
Posłowie zadają pytania, świadek konsekwentnie milczy. Łukasz Daszuta - adwokat Marcina i Katarzyny P. wezwany przed komisję śledczą najpierw odmówił złożenia przyrzeczenia, a później składania jakichkolwiek wyjaśnień. Komisja zastanawia się teraz nad możliwymi krokami wobec współpracownika Marcina i Katarzyny P.

Nazwisko Daszuty wielokrotnie przewijało się w toku dotychczasowych przesłuchań przed komisją śledczą, jako najbliższego współpracownika szefów Amber Gold Marcina P. i Katarzyny P. Część wtorkowego posiedzenia komisji śledczej z jego udziałem trwała jednak zaledwie około półtorej godziny, gdyż wezwany konsekwentnie milczał, gdy członkowie komisji zadawali mu pytania.

Już na początku przesłuchania, gdy komisja chciała odebrać od niego przysięgę świadka, Daszuta odmówił jej złożenia i powiedział, że odmawia zeznań. Powołał się na fakt, że jako obrońcę Marcina P. "obowiązuje go zakaz dowodowy". Zaznaczył, że przekazał wcześniej komisji oświadczenie w tej kwestii.

- Komisji jest znana pana rola jako obrońcy - odpowiedziała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS). - Pan doskonale wie, że pełnił pan również funkcje i zadania w tej firmie i w pozostałych powiązanych, które nie są w żaden sposób powiązane ze stosunkiem obrończym, czy tajemnicą adwokacką - dodała. Zapowiedziała, że komisja nie będzie go przesłuchiwać na okoliczności objęte tajemnicą obrońcy czy adwokata.

- Absolutnie ze stanowiskiem komisji nie mogę się zgodzić - odpowiedział Daszuta. Dodał, że sprawował obsługę prawną Amber Gold od 2011 r. do sierpnia 2012 r., ale jak podkreślił, najważniejsze jednak jest to, że od sierpnia 2012 r. był obrońcą Marcina P., a następnie jego żony Katarzyny P.

- Z najwyższym zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że jakikolwiek organ pozwolił panu pełnić funkcję obrońcy w tym postępowaniu, co zostało skorygowane w 2014 r.; w końcu ktoś doszedł do tego, że pan powinien mieć inną rolę a nie obrońcy - odpowiadała Wassermann.

Daszuta tłumaczył, że przestał być obrońcą dlatego, że sąd zauważył, iż może istnieć sprzeczność interesów z uwagi na wyjaśnienia obojga podejrzanych. Dodał, że świadek ma zeznawać według swojej "najlepszej aktualnej wiedzy", a wiedzę w sprawie zdobył - jak podkreślał - "przede wszystkim już po podjęciu obrony". Przyznał też, że nadal jest obrońcą Marcina P. w sprawach wyłączonych z głównego postępowania ws. Amber Gold. Nie jest zaś już obrońcą Katarzyny P.

"To jest wiedza obrońcy"

Witold Zembaczyński (Nowoczesna) stwierdził, że chodzi o wiedzę, którą Daszuta ma i dobrze wie, że może ją komisji wyjawić. - To jest wiedza obrońcy - odpowiedział Daszuta.

- To jest wiedza uczestnika tego procederu - stwierdził wiceszef komisji śledczej Marek Suski (PiS). - Panie pośle, wypraszam sobie, naprawdę, takie sformułowania, one są niczym nieuzasadnione - skomentował Daszuta. - Pan uczestniczył w tym procederze - kontynuował jednak Suski i zwrócił się do Daszuty, by jako adwokat nie zasłaniał się tajemnicą. Daszuta odpowiedział, że komisja śledcza prowadzi czynności według określonej procedury i ona zabrania naruszenia dóbr osobistych osób wezwanych. - Proszę nie mówić, że się zasłaniam tajemnicą, bo tajemnica adwokacka nie jest dla mnie, tylko dla klienta - dodał.

Wassermann stwierdziła wtedy, że jednym z wątków badanych w sprawie Amber Gold jest to, że pieniądze zostały wyprane. - Jeżeli się pojawia podejrzenie, że pan tworzy fikcyjne szkolenia, za które wystawia faktury, to proszę powiedzieć, to wchodzi w skład tajemnicy obrończej czy nie, czy rola takiej osoby, to jest rola obrońcy, czy co najmniej świadka na tę okoliczność? - pytała szefowa komisji śledczej.

Daszuta stwierdził, że "wszelkie czynności, które są wykonywane w spółce przez kontrahentów, współpracowników, czy pracowników, dotyczą przedmiotu procesu, który toczy się przeciwko oskarżonym", i że przedmiot pracy komisji również dotyczy tego samego przedmiotu, "dlatego nie można mówić, że jakiekolwiek zdarzenia są wyłączone".

Wassermann zapytała wtedy, czy "wystawianie fikcyjnej faktury jest chronione tajemnicą adwokacką?". - Proszę nie insynuować takich twierdzeń - odpowiedział Daszuta. - Ja wyraziłem swoje stanowisko, jeżeli państwo nie możecie mojego stanowiska zrozumieć, lub nie chcecie, to trudno. Ja podtrzymuję stanowisko i proszę skorzystać z drogi, która jest przewidziana w ustawie o sejmowej komisji śledczej - podkreślił.

Tajemnica "rozciągana jak guma"

Poseł Krzysztof Brejza (PO) zapytał wówczas, czy prawdą jest, że Anna Żurawska, która wystąpiła przed komisją śledczą jako obrońca Katarzyny P. prowadzi kancelarię adwokacką pod tym samym adresem co on. Daszuta powtórzył, że nie będzie odpowiadał na pytania.

Brejza zwrócił się wówczas z pytaniem do doradców komisji śledczej, czy tajemnica adwokacka może być "rozciągana jak guma", czy też świadek może złożyć zeznania na okoliczności niezwiązane ze świadczeniem obsługi prawnej. Choćby - mówił Brejza - na okoliczność szkolenia weekendowego, za które Daszuta wziął ponad 150 tys. zł poprzez rozliczenie tego luksusowym samochodem, czy na okoliczność wspólnego wyjazdu. - Jaki związek z tajemnicą adwokacką ma wspólny wyjazd panów do Wenecji, jaki to ma związek ze świadczeniem obsługi prawnej - pytała Brejza.

Doradca komisji Piotr Pawłowski powiedział, że tajemnicą adwokacką są objęte tylko te kwestie, które są związane z udzielaniem przez adwokata pomocy prawnej, czyli z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem projektów pism procesowych, pełnieniem funkcji pełnomocnika przed sądami lub organami władzy publicznej. - Tylko w tym zakresie ta tajemnica przysługuje - podkreślił.

W innych zakresach - zaznaczył - związanych np z życiem towarzyskim adwokata, jego działalnością społeczną, czy nawet pełnieniem funkcji publicznych poza adwokackich, jak również z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej czy zarządu, adwokat nie występuje jako osoba udzielająca pomocy prawnej, występuje, jak każdy inny obywatel i na te okoliczności może być przesłuchiwany.

Poseł Zembaczyński zapytał, czy może Daszuta w związku z tym, że wiedział czym jest Amber Gold specjalnie przyjął funkcję obrońcy Marcina P. i Katarzyny P. po to żeby właśnie w takich okolicznościach, jak na posiedzeniu komisji śledczej, powoływać się na artykuły mówiące o prawie do odmowy zeznań. - Nic co jest zgromadzone w aktach sprawy, a ja znam akta sprawy w przeciwieństwa do pana w całości, nie uzasadnia pańskich twierdzeń - odpowiedział Daszuta.

Wassermann spytała, czy prokurator, która chciała przesłuchać go na etapie postępowania prokuratorskiego, myliła się. "Mówię zakładając, że pan ma wiedzę istotną w sprawie jako świadek, a nie jako obrońca" - kontynuowała.

Daszuta odpowiedział, że "to nie jest nic nadzwyczajnego, że adwokaci, obrońcy, mają wiedzę na temat swoich klientów dotyczącą postępowania sprzed podjęcia się obrony". - Jeżeli adwokat podejmuje się obrony swojego znajomego, który jest podejrzany np o znęcanie się nad żoną to ten adwokat posiada wiedzę sprzed podjęcia się obrony na temat relacji rodzinnych swojego klienta. I jest to naturalne, że on taką wiedzę posiada i byłby dobrym źródłem dowodowym dla prokuratora, ale po to jest właśnie ten zakaz, który stanowi, że obrońcy się nie przesłuchuje, żeby tajemnicy obrończej dochować - dodał.

"Nie będę odpowiadał na pytania"

W czasie wymiany zdań Wassermann ujawniła, że Daszuta odmówił zeznań przesłuchiwany jako świadek w łódzkiej prokuraturze ws. Amber Gold. Jak oceniła, "prokuratura uległa". Dodała, że powinien się on był wcześniej wyłączyć jako obrońca szefów Amber Gold. Dodała też, że komisja będzie pytała prokuratorów, dlaczego w ogóle został dopuszczony jako obrońca.

Członkowie komisji podkreślali zgodnie, że mogą zadawać konkretne pytania, nie wchodzące w zakres tajemnicy obrończej. Pierwsze pytanie zadał poseł Zembaczyński, o to jak wyglądały kontakty Daszuty z prok. Barbarą Kijanko z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz i czy "motywował" ją "do nicnierobienia w sprawie Marcina P. i jego kolejnych problemów z prawem?". Kijanko jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold po tym jak w 2009 r. KNF złożyła zawiadomienie ws. tej spółki.

Daszuta powtórzył wówczas, że przedmiot i zakres prac komisji śledczej jest zbieżny z toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku procesu Marcina P. i Katarzyny P. - Ponadto osobom oskarżonym zostało przyznane pełne prawo do odmowy składania zeznań. Dlatego tutaj adwokat wezwany przed organ, jakim jest komisja, wie, że wszystkie pytania będą dotyczyły jego klientów - dodał. - Moje stanowisko jest jednoznaczne i stanowiska nie zmienię - podkreślił Daszuta.

Zembaczyński ocenił, że Daszuta wprowadza w błąd opinię publiczną, gdyż komisja nie zajmuje się wątkiem karnym, ale instytucjonalnym. - Niech pan więc nie porównuje pracy komisji śledczej (...) do sprawy karnej prowadzonej przez sąd - mówił poseł Nowoczesnej. - Jak pan nie zna akt sprawy, to proszę nie wysnuwać takich stwierdzeń. Absolutnie wątek organów jest badany i wszelkie dokumenty, korespondencja organów i przedstawiciele tych organów są przesłuchiwani przed sądem okręgowy - odpowiedział Daszuta

Poseł Suski spytał natomiast Daszutę, czy toczy się wobec niego jakieś postępowanie dyscyplinarne. - Panie pośle, tak jak powiedziałem, ja nie będę odpowiadał na pytania - po raz kolejny powtórzył Daszuta. - Ale to nie jest pytanie dotyczące pana tajemnicy (adwokackiej - przyp. red.) - stwierdził Suski. Daszuta oświadczył, że wyraził już swoje stanowisko. Na te słowa Suski stwierdził, że Daszuta uchyla się od odpowiedzi na pytanie niezwiązane z tajemnicą adwokacką.

- Jeśli pan tak uważa, to ma pan stosowną drogę przewidzianą w ustawie o sejmowej komisji śledczej - odpowiedział Daszuta.

- Ja powiedziałem, że nie przystępuję do przesłuchania. Dokonałem wyjaśnienia kwestii, które dotyczą mojej interpretacji, mojej roli, jako osoby wezwanej i tylko w tym zakresie udzieliłem państwu informacji. Pozostałych informacji nie będę państwu udzielał - oznajmił Daszuta.

Milczenie świadka

Kolejni posłowie zadawali jednak pytania, ale Daszuta milczał. Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) pytał m.in. o SMS, który - jak później mówił poseł w - Daszuta otrzymał na początku lipca 2012 r. najprawdopodobniej od Jarosława Frankowskiego, wówczas prezesa spółki z grupy linii lotniczych OLT. Według Rzymkowskiego ten sms pokazuje "jak ważną rolę wręcz współkierownika tego przedsięwzięcia w oczach Jarosława Frankowskiego" pełnił Daszuta. W tym sms-ie Daszuta - jak mówił poseł Rzymkowski - jest informowany o "zainteresowaniu ze strony KNF i (...) o działaniach poszczególnych banków, o tym że będą wstrzymane płynności finansowe". - To wskazuje na bardzo wysoki stopień zaangażowania (Daszuty) - ocenił Rzymkowski.

Milczeniem odpowiadał Daszuta również na pytania pozostałych członków komisji: Joanny Kopcińskiej (PiS), posła Brejzy, czy Jarosława Krajewskiego (PiS). Powtórzył jedynie kilka razy, że nie zamierza przystąpić do przesłuchania. Odpowiedział tylko na pytanie szefowej komisji, czy nie naruszył etyki adwokackiej, podejmując się obrony małżeństwa P., skoro wcześniej z nimi blisko współpracował w Amber Gold. Daszuta odparł, że nie naruszył.

Autor: //dln / Źródło: PAP/TVN24

Komentarze (2)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
forfanpl

kuty na 4 nogi kontra partyjni aparatczycy - masakra

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   0
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    0
   • zgłoś naruszenie
   zamknij
   Platfus100

   uczciwością i pracą Ludzie się bogacą....

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     0
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      0
     • zgłoś naruszenie
     zamknij
     Zasady forum
     Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Fakty TVN nie ponoszą odpowiedzialności za treść opinii.

     Pozostałe informacje

     • Poddali się, gdy otoczył ich wianuszek radiowozów. Spektakularna akcja w Houston

      Poddali się, gdy otoczył ich wianuszek radiowozów. Spektakularna akcja w Houston

      Spektakularna akcja zatrzymania handlarzy narkotyków w Houston, nagrana kamerą śmigłowca lokalnej telewizji. Mężczyźni próbowali uciekać i jednocześnie pozbyć się z samochodu narkotyków, które przewozili. Gdy samochód wjechał na teren ogrodzonego parkingu, drogę ucieczki odcięło mu kilka radiowozów. Piętnastu policjantów było gotowych do aresztowania lub unieszkodliwienia przestępców. Ta manifestacja siły okazała się wystarczająca. Obaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

      czytaj więcej »
     • Kierowca autobusu zignorował opadające szlabany i czerwone światło. "Musiał je widzieć"

      Kierowca autobusu zignorował opadające szlabany i czerwone światło. "Musiał je widzieć"

      Kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd kolejowy, ignorując czerwone światło oraz opuszczane właśnie rogatki. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Wodzisławiu Śląskim. Jak mówi Marta Pydych z komendy miejskiej, kierowca musiał widzieć nadawane sygnały ostrzegawcze, a mimo to zdecydował się wjechać. Naraził życie swoje i pasażerów. Za popełnione wykroczenia kierowcy grożą kary aresztu i grzywny. Urząd miasta zażądał odsunięcia kierowcy od obsługi linii.

      czytaj więcej »
     • Nocna prohibicja w Krakowie? "W nocy nie musi być wódki"

      Nocna prohibicja w Krakowie? "W nocy nie musi być wódki"

      Większość mieszkańców Krakowa i rad dzielnicowych chce nocnej prohibicji. Mieszkańcom przeszkadza zakłócanie ciszy w pobliżu całodobowych sklepów z alkoholem. Dzięki nowej ustawie o wychowaniu w trzeźwości, miasto może ograniczyć sprzedaż między godziną dwudziestą drugą a szóstą. Czy wkrótce ze stolicy Małopolski znikną całodobowe sklepy alkoholowe, czy - jak podejrzewają niektórzy - handel alkoholem w nocy przeniesie się do melin?

      czytaj więcej »
     • Posłowie PiS pod lupą organizacji pro-life

      Posłowie PiS pod lupą organizacji pro-life

      Tempo sejmowych prac nad projektem "Zatrzymaj aborcję" wyraźnie wyhamowuje, a to niepokoi inicjatorów zaostrzenia przepisów i duchownych. Z kolei na wtorek w Warszawie zapowiadane są kolejne protesty przeciwników zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

      czytaj więcej »
     • Real złoży ofertę za Lewandowskiego? Eksperci: musiałby wyłożyć ponad 100 milionów euro

      Real złoży ofertę za Lewandowskiego? Eksperci: musiałby wyłożyć ponad 100 milionów euro

      Robert Lewandowski w Realu? Potwierdzenia nie ma, serial wciąż trwa. Polaka w składzie swojej drużyny widziałby trener królewskich Zinedine Zidane. Takie informacje podaje hiszpańska prasa. Hiszpański klub miał się już porozumieć w tej sprawie z menedżerem piłkarza. Na razie Lewandowski trenuje nie w Madrycie, a we Wrocławiu. Reprezentacja Polski ma tu podjąć w meczu towarzyskim zespół Nigerii.

      czytaj więcej »
     • "Lilka z Sejn" zdjęta z cokołu. "Może podarujemy ją Putinowi"

      "Lilka z Sejn" zdjęta z cokołu. "Może podarujemy ją Putinowi"

      Matka Polka do dekomunizacji. Najbardziej charakterystyczny dla Sejn pomnik zniknął z krajobrazu miasta. Dziesięciometrowy monument został rozebrany, bo na jego cokole widniały elementy wychwalające Armię Czerwoną. Dla jednych figura, zwana przez mieszkańców "Lilką", była niechlubnym symbolem Polski Ludowej, dla innych zwykłym miejscem spotkań

      czytaj więcej »
     • Oferują mieszkanie i specjalne stypendia. Wciąż nie mają chętnych do pracy

      Oferują mieszkanie i specjalne stypendia. Wciąż nie mają chętnych do pracy

      W szpitalu w Świnoujściu jak w soczewce widać trudności kadrowe, z jakimi boryka się większość szpitali w całym kraju. Placówka zdecydowała się wyjść z kuszącą ofertą mieszkania i stypendium dla studentek lub studentów pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, jeśli tylko po ukończeniu studiów zdecydują się przepracować w Świnoujściu trzy lata. Ale ze Świnoujścia jest tylko rzut kamieniem do Niemiec, a tam stawki za tę samą prace są wyższe. Dlatego chętnych wciąż nie ma.

      czytaj więcej »
     • Odwołane posiedzenia komisji obrony. PO: PiS ma problem z "ustaleniami" Macierewicza

      Odwołane posiedzenia komisji obrony. PO: PiS ma problem z "ustaleniami" Macierewicza

      We wtorek miały się odbyć dwa posiedzenia komisji obrony narodowej poświęcone katastrofie smoleńskiej. Posłowie chcieli poznać efekty pracy działającej przy MON od dwóch lat podkomisji smoleńskiej, dowiedzieć się od ministra sprawiedliwości i prokuratury, jakie dowody i materiały przekazała służbom podkomisja oraz spytać, czy prokuratura ma już wszystkie opinie biegłych. Posiedzenia jednak zostały odwołane. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przekonuje, że decyzję o przełożeniu posiedzeń podjął przewodniczący komisji. Zdaniem opozycji nie ma wątpliwości , że to dowód na to, że PiS nie chce podpisywać się pod teoriami Antoniego Macierewicza dotyczącymi katastrofy smoleńskiej.

      czytaj więcej »
     • Strażnik graniczny uratował małego jelonka

      Strażnik graniczny uratował małego jelonka

      Młody jeleń utknął na środku zamarzniętego jeziora i sam nie był w stanie wydostać się na brzeg. Z pomocą przyszedł funkcjonariusz fińskiej Straży Granicznej. Kiedy zobaczył, że jelonek nie potrafi wstać i przejść po zamarzniętej tafli jeziora, ruszył mu z pomocą. Złapał zwierzę za grzbiet i przeniósł w bezpieczne miejsce.

      czytaj więcej »
     • 12-piętrowy budynek zrównany z ziemią w kilkanaście sekund

      12-piętrowy budynek zrównany z ziemią w kilkanaście sekund

      W mieście Fort Worth w stanie Teksas mieszkańcy obserwowali wysadzenie starego ośrodka medycznego. Potrzebnych było blisko 140 kilogramów dynamitu. Same przygotowania trwały kilka miesięcy. Zablokowane na czas wyburzania ulice zostały otwarte po dwóch godzinach, ale wywiezienie kilkunastu tysięcy ton gruzu może zająć nawet 6 tygodni. Placówka, która w ostatnim czasie zajmowała się osobami w podeszłym wieku, od lat miała problemy finansowe. W sierpniu ubiegłego roku budynek opuścili ostatni pacjenci. Teraz na miejscu inwestycji z lat 50. powstanie nowy projekt, najprawdopodobniej będzie to hotel lub szpital.

      czytaj więcej »
     • Miała 2,5 promila we krwi, spowodowała wypadek

      Miała 2,5 promila we krwi, spowodowała wypadek

      Piła z koleżanką i postanowiła wsiąść za kierownicę - chwilę później wjechała w dwa samochody. Kompletnie pijana 27-latka spowodowała groźną kolizję w Siemianowicach Śląskich. Kobieta miała 2,5 promila alkoholu we krwi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

      czytaj więcej »
     • Pracownicy szkoły przewrócili płonący samochód i wyciągnęli kierowcę

      Pracownicy szkoły przewrócili płonący samochód i wyciągnęli kierowcę

      Brawurowa akcja pracowników szkoły w Westtown w Pensylwanii. Nauczyciele razem z policjantami uratowali mężczyźnie życie. Kierowca nie mógł wydostać się na zewnątrz. Jako pierwsi pożar zauważyli nauczyciele i to oni wezwali policję. Zanim służby dojechały na miejsce, pracownicy szkoły już prawie opanowali ogień. Kiedy na parkingu pojawili się policjanci, razem z nauczycielami i mieszkańcami miasta postawili samochód i wyciągnęli kierowcę. Mężczyzna był przytomny i ma tylko niegroźne obrażenia.

      czytaj więcej »
     tvnpix