Paweł Płuska
Reporter polityczno-gospodarczy "Faktów" TVN w latach 2004-2013.