Święta z inflacją w tle. Większość Polaków deklaruje, że będzie musiało ograniczyć zakupy

15.12.2022 | Święta z inflacją w tle. Większość Polaków deklaruje, że będzie musiało ograniczyć zakupy
15.12.2022 | Święta z inflacją w tle. Większość Polaków deklaruje, że będzie musiało ograniczyć zakupy
Marzanna Zielińska | Fakty TVN
Marzanna Zielińska | Fakty TVN15.12.2022 | Święta z inflacją w tle. Większość Polaków deklaruje, że będzie musiało ograniczyć zakupy

Z drożyzną boryka się duża liczba Polaków. 68 procent respondentów stwierdziło, że w związku z rosnącymi cenami będzie musiało ograniczyć zakupy na święta, a 70 procent - że standard ich życia obniżył się w związku z wysoką inflacją i wzrostem cen. To wyniki najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar w dniach 9-15 grudnia 2022 respondenci zostali zapytani o to, czy zgadzają się z wymienionymi stwierdzeniami.

Pierwsze stwierdzenie brzmiało: "przez wzrost cen będę musiał(a) w tym roku ograniczyć zakupy na święta". Z powyższym stwierdzeniem zgodziło się 68 procent ankietowanych, a 30 procent - nie zgodziło się. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 2 procent ankietowanych.

Drugie stwierdzenie brzmiało: "w związku z wysoką inflacją i wzrostem cen mój standard życia obniżył się".

Z powyższym stwierdzeniem zgodziło się w sumie 70 procent respondentów, a nie zgodziło się 27 procent badanych. Przy tym pytaniu odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 3 procent pytanych.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 9-15 grudnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 osób powyżej 18. roku życia.

Zobacz więcej sondaży dla "Faktów" TVN i TVN24

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości