Jakub Sobieniowski
Reporter polityczny "Faktów" TVN. Z redakcją związany, z krótką przerwą, od ponad dwudziestu lat.