Dzieci w strefach konfliktów zbrojnych w 2017 roku

Zdjęcia udostępnione przez UNICEF

tvnpix