Pytania o stan wyjątkowy i dzieci z Michałowa. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

14.10.2021 | Jak Polacy oceniają działania rządu na granicy polsko-białoruskiej?
14.10.2021 | Jak Polacy oceniają działania rządu na granicy polsko-białoruskiej?
Jakub Sobieniowski | Fakty TVN
Jakub Sobieniowski | Fakty TVN14.10.2021 | Jak Polacy oceniają działania rządu na granicy polsko-białoruskiej?

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, 54 procent respondentów pozytywnie ocenia środki zastosowane przez rząd, w tym wprowadzenie stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim. Odmiennego zdania jest 36 procent pytanych. Ankietowani zostali również zapytani o to, co myślą na temat działania polskich służb w sprawie rodzin z dziećmi z Michałowa.

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar w dniach 12-13 października ankietowanych zapytano o to, jak oceniają środki zastosowane przez rząd, w tym wprowadzenie stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim.

"Zdecydowanie źle" odpowiedziało 17 procent badanych, a "raczej źle" - 19 procent. W sumie 36 procent respondentów negatywnie oceniło środki zastosowane przez rząd, w tym wprowadzenie stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim.

Odpowiedzi "Zdecydowanie dobrze" oraz "raczej dobrze" wskazało po 27 procent badanych. W sumie 54 procent ankietowanych pozytywnie oceniło środki zastosowane przez rząd, w tym wprowadzenie stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 10 procent respondentów.

Pytanie o dzieci z Michałowa

Drugie pytanie zadane respondentom dotyczyło sprawy dzieci w Michałowa i ich rodzin, które zostały odesłane na Białoruś. Pytanie brzmiało: "Jak ocenia Pan(i) działania polskich służb w sprawie rodzin z dziećmi z Michałowa?".

Na odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 27 procent ankietowanych, a na "raczej źle" - 22 procent. W sumie 49 procent badanych negatywnie oceniło działania polskich służb w sprawie rodzin z dziećmi z Michałowa.

Przeciwnego zdania jest w sumie 36 procent badanych, którzy działania polskich służb ocenili dobrze, przy czym odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 17 procent respondentów, a "raczej dobrze" - 19 procent.

15 procent ankietowanych odparło "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż telefoniczny dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 12-13 października 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia.

Zobacz więcej sondaży dla "Faktów" TVN i TVN24

Autor: ak/dln / Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości