Jan Błaszkowski
Reporter "Faktów" TVN w Gdańsku. W redakcji od 2000 roku.