Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją

Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją
Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją
tvn24
tvn24Odmowa przyrzeczenia i milczenie. Obrońca Marcina i Katarzyny P. przed komisją

Posłowie zadają pytania, świadek konsekwentnie milczy. Łukasz Daszuta - adwokat Marcina i Katarzyny P. wezwany przed komisję śledczą najpierw odmówił złożenia przyrzeczenia, a później składania jakichkolwiek wyjaśnień. Komisja zastanawia się teraz nad możliwymi krokami wobec współpracownika Marcina i Katarzyny P.

Nazwisko Daszuty wielokrotnie przewijało się w toku dotychczasowych przesłuchań przed komisją śledczą, jako najbliższego współpracownika szefów Amber Gold Marcina P. i Katarzyny P. Część wtorkowego posiedzenia komisji śledczej z jego udziałem trwała jednak zaledwie około półtorej godziny, gdyż wezwany konsekwentnie milczał, gdy członkowie komisji zadawali mu pytania. Już na początku przesłuchania, gdy komisja chciała odebrać od niego przysięgę świadka, Daszuta odmówił jej złożenia i powiedział, że odmawia zeznań. Powołał się na fakt, że jako obrońcę Marcina P. "obowiązuje go zakaz dowodowy". Zaznaczył, że przekazał wcześniej komisji oświadczenie w tej kwestii. - Komisji jest znana pana rola jako obrońcy - odpowiedziała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS). - Pan doskonale wie, że pełnił pan również funkcje i zadania w tej firmie i w pozostałych powiązanych, które nie są w żaden sposób powiązane ze stosunkiem obrończym, czy tajemnicą adwokacką - dodała. Zapowiedziała, że komisja nie będzie go przesłuchiwać na okoliczności objęte tajemnicą obrońcy czy adwokata. - Absolutnie ze stanowiskiem komisji nie mogę się zgodzić - odpowiedział Daszuta. Dodał, że sprawował obsługę prawną Amber Gold od 2011 r. do sierpnia 2012 r., ale jak podkreślił, najważniejsze jednak jest to, że od sierpnia 2012 r. był obrońcą Marcina P., a następnie jego żony Katarzyny P. - Z najwyższym zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że jakikolwiek organ pozwolił panu pełnić funkcję obrońcy w tym postępowaniu, co zostało skorygowane w 2014 r.; w końcu ktoś doszedł do tego, że pan powinien mieć inną rolę a nie obrońcy - odpowiadała Wassermann. Daszuta tłumaczył, że przestał być obrońcą dlatego, że sąd zauważył, iż może istnieć sprzeczność interesów z uwagi na wyjaśnienia obojga podejrzanych. Dodał, że świadek ma zeznawać według swojej "najlepszej aktualnej wiedzy", a wiedzę w sprawie zdobył - jak podkreślał - "przede wszystkim już po podjęciu obrony". Przyznał też, że nadal jest obrońcą Marcina P. w sprawach wyłączonych z głównego postępowania ws. Amber Gold. Nie jest zaś już obrońcą Katarzyny P.

"To jest wiedza obrońcy"

Witold Zembaczyński (Nowoczesna) stwierdził, że chodzi o wiedzę, którą Daszuta ma i dobrze wie, że może ją komisji wyjawić. - To jest wiedza obrońcy - odpowiedział Daszuta. - To jest wiedza uczestnika tego procederu - stwierdził wiceszef komisji śledczej Marek Suski (PiS). - Panie pośle, wypraszam sobie, naprawdę, takie sformułowania, one są niczym nieuzasadnione - skomentował Daszuta. - Pan uczestniczył w tym procederze - kontynuował jednak Suski i zwrócił się do Daszuty, by jako adwokat nie zasłaniał się tajemnicą. Daszuta odpowiedział, że komisja śledcza prowadzi czynności według określonej procedury i ona zabrania naruszenia dóbr osobistych osób wezwanych. - Proszę nie mówić, że się zasłaniam tajemnicą, bo tajemnica adwokacka nie jest dla mnie, tylko dla klienta - dodał. Wassermann stwierdziła wtedy, że jednym z wątków badanych w sprawie Amber Gold jest to, że pieniądze zostały wyprane. - Jeżeli się pojawia podejrzenie, że pan tworzy fikcyjne szkolenia, za które wystawia faktury, to proszę powiedzieć, to wchodzi w skład tajemnicy obrończej czy nie, czy rola takiej osoby, to jest rola obrońcy, czy co najmniej świadka na tę okoliczność? - pytała szefowa komisji śledczej. Daszuta stwierdził, że "wszelkie czynności, które są wykonywane w spółce przez kontrahentów, współpracowników, czy pracowników, dotyczą przedmiotu procesu, który toczy się przeciwko oskarżonym", i że przedmiot pracy komisji również dotyczy tego samego przedmiotu, "dlatego nie można mówić, że jakiekolwiek zdarzenia są wyłączone". Wassermann zapytała wtedy, czy "wystawianie fikcyjnej faktury jest chronione tajemnicą adwokacką?". - Proszę nie insynuować takich twierdzeń - odpowiedział Daszuta. - Ja wyraziłem swoje stanowisko, jeżeli państwo nie możecie mojego stanowiska zrozumieć, lub nie chcecie, to trudno. Ja podtrzymuję stanowisko i proszę skorzystać z drogi, która jest przewidziana w ustawie o sejmowej komisji śledczej - podkreślił.

Tajemnica "rozciągana jak guma"

Poseł Krzysztof Brejza (PO) zapytał wówczas, czy prawdą jest, że Anna Żurawska, która wystąpiła przed komisją śledczą jako obrońca Katarzyny P. prowadzi kancelarię adwokacką pod tym samym adresem co on. Daszuta powtórzył, że nie będzie odpowiadał na pytania. Brejza zwrócił się wówczas z pytaniem do doradców komisji śledczej, czy tajemnica adwokacka może być "rozciągana jak guma", czy też świadek może złożyć zeznania na okoliczności niezwiązane ze świadczeniem obsługi prawnej. Choćby - mówił Brejza - na okoliczność szkolenia weekendowego, za które Daszuta wziął ponad 150 tys. zł poprzez rozliczenie tego luksusowym samochodem, czy na okoliczność wspólnego wyjazdu. - Jaki związek z tajemnicą adwokacką ma wspólny wyjazd panów do Wenecji, jaki to ma związek ze świadczeniem obsługi prawnej - pytała Brejza. Doradca komisji Piotr Pawłowski powiedział, że tajemnicą adwokacką są objęte tylko te kwestie, które są związane z udzielaniem przez adwokata pomocy prawnej, czyli z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem projektów pism procesowych, pełnieniem funkcji pełnomocnika przed sądami lub organami władzy publicznej. - Tylko w tym zakresie ta tajemnica przysługuje - podkreślił. W innych zakresach - zaznaczył - związanych np z życiem towarzyskim adwokata, jego działalnością społeczną, czy nawet pełnieniem funkcji publicznych poza adwokackich, jak również z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej czy zarządu, adwokat nie występuje jako osoba udzielająca pomocy prawnej, występuje, jak każdy inny obywatel i na te okoliczności może być przesłuchiwany. Poseł Zembaczyński zapytał, czy może Daszuta w związku z tym, że wiedział czym jest Amber Gold specjalnie przyjął funkcję obrońcy Marcina P. i Katarzyny P. po to żeby właśnie w takich okolicznościach, jak na posiedzeniu komisji śledczej, powoływać się na artykuły mówiące o prawie do odmowy zeznań. - Nic co jest zgromadzone w aktach sprawy, a ja znam akta sprawy w przeciwieństwa do pana w całości, nie uzasadnia pańskich twierdzeń - odpowiedział Daszuta. Wassermann spytała, czy prokurator, która chciała przesłuchać go na etapie postępowania prokuratorskiego, myliła się. "Mówię zakładając, że pan ma wiedzę istotną w sprawie jako świadek, a nie jako obrońca" - kontynuowała. Daszuta odpowiedział, że "to nie jest nic nadzwyczajnego, że adwokaci, obrońcy, mają wiedzę na temat swoich klientów dotyczącą postępowania sprzed podjęcia się obrony". - Jeżeli adwokat podejmuje się obrony swojego znajomego, który jest podejrzany np o znęcanie się nad żoną to ten adwokat posiada wiedzę sprzed podjęcia się obrony na temat relacji rodzinnych swojego klienta. I jest to naturalne, że on taką wiedzę posiada i byłby dobrym źródłem dowodowym dla prokuratora, ale po to jest właśnie ten zakaz, który stanowi, że obrońcy się nie przesłuchuje, żeby tajemnicy obrończej dochować - dodał.

"Nie będę odpowiadał na pytania"

W czasie wymiany zdań Wassermann ujawniła, że Daszuta odmówił zeznań przesłuchiwany jako świadek w łódzkiej prokuraturze ws. Amber Gold. Jak oceniła, "prokuratura uległa". Dodała, że powinien się on był wcześniej wyłączyć jako obrońca szefów Amber Gold. Dodała też, że komisja będzie pytała prokuratorów, dlaczego w ogóle został dopuszczony jako obrońca. Członkowie komisji podkreślali zgodnie, że mogą zadawać konkretne pytania, nie wchodzące w zakres tajemnicy obrończej. Pierwsze pytanie zadał poseł Zembaczyński, o to jak wyglądały kontakty Daszuty z prok. Barbarą Kijanko z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz i czy "motywował" ją "do nicnierobienia w sprawie Marcina P. i jego kolejnych problemów z prawem?". Kijanko jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold po tym jak w 2009 r. KNF złożyła zawiadomienie ws. tej spółki. Daszuta powtórzył wówczas, że przedmiot i zakres prac komisji śledczej jest zbieżny z toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku procesu Marcina P. i Katarzyny P. - Ponadto osobom oskarżonym zostało przyznane pełne prawo do odmowy składania zeznań. Dlatego tutaj adwokat wezwany przed organ, jakim jest komisja, wie, że wszystkie pytania będą dotyczyły jego klientów - dodał. - Moje stanowisko jest jednoznaczne i stanowiska nie zmienię - podkreślił Daszuta. Zembaczyński ocenił, że Daszuta wprowadza w błąd opinię publiczną, gdyż komisja nie zajmuje się wątkiem karnym, ale instytucjonalnym. - Niech pan więc nie porównuje pracy komisji śledczej (...) do sprawy karnej prowadzonej przez sąd - mówił poseł Nowoczesnej. - Jak pan nie zna akt sprawy, to proszę nie wysnuwać takich stwierdzeń. Absolutnie wątek organów jest badany i wszelkie dokumenty, korespondencja organów i przedstawiciele tych organów są przesłuchiwani przed sądem okręgowy - odpowiedział Daszuta Poseł Suski spytał natomiast Daszutę, czy toczy się wobec niego jakieś postępowanie dyscyplinarne. - Panie pośle, tak jak powiedziałem, ja nie będę odpowiadał na pytania - po raz kolejny powtórzył Daszuta. - Ale to nie jest pytanie dotyczące pana tajemnicy (adwokackiej - przyp. red.) - stwierdził Suski. Daszuta oświadczył, że wyraził już swoje stanowisko. Na te słowa Suski stwierdził, że Daszuta uchyla się od odpowiedzi na pytanie niezwiązane z tajemnicą adwokacką. - Jeśli pan tak uważa, to ma pan stosowną drogę przewidzianą w ustawie o sejmowej komisji śledczej - odpowiedział Daszuta. - Ja powiedziałem, że nie przystępuję do przesłuchania. Dokonałem wyjaśnienia kwestii, które dotyczą mojej interpretacji, mojej roli, jako osoby wezwanej i tylko w tym zakresie udzieliłem państwu informacji. Pozostałych informacji nie będę państwu udzielał - oznajmił Daszuta.

Milczenie świadka

Kolejni posłowie zadawali jednak pytania, ale Daszuta milczał. Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) pytał m.in. o SMS, który - jak później mówił poseł w - Daszuta otrzymał na początku lipca 2012 r. najprawdopodobniej od Jarosława Frankowskiego, wówczas prezesa spółki z grupy linii lotniczych OLT. Według Rzymkowskiego ten sms pokazuje "jak ważną rolę wręcz współkierownika tego przedsięwzięcia w oczach Jarosława Frankowskiego" pełnił Daszuta. W tym sms-ie Daszuta - jak mówił poseł Rzymkowski - jest informowany o "zainteresowaniu ze strony KNF i (...) o działaniach poszczególnych banków, o tym że będą wstrzymane płynności finansowe". - To wskazuje na bardzo wysoki stopień zaangażowania (Daszuty) - ocenił Rzymkowski. Milczeniem odpowiadał Daszuta również na pytania pozostałych członków komisji: Joanny Kopcińskiej (PiS), posła Brejzy, czy Jarosława Krajewskiego (PiS). Powtórzył jedynie kilka razy, że nie zamierza przystąpić do przesłuchania. Odpowiedział tylko na pytanie szefowej komisji, czy nie naruszył etyki adwokackiej, podejmując się obrony małżeństwa P., skoro wcześniej z nimi blisko współpracował w Amber Gold. Daszuta odparł, że nie naruszył.

Autor: //dln / Źródło: PAP/TVN24

Pozostałe wiadomości

Po 13 latach sprzeciwu zakopiańscy radni przyjęli uchwałę antyprzemocową. Góralki, które wzywały do przegłosowania uchwały, podkreślają, że ofiary wreszcie nie będą bezradne, a sprawcy bezkarni. Teraz burmistrz Zakopanego ma dwa tygodnie, by powołać specjalny zespół i wdrożyć uchwałę.

Zakopane po 13 latach przyjęło uchwałę antyprzemocową. "To jest powód do wstydu, że dzieje się to dopiero teraz"

Zakopane po 13 latach przyjęło uchwałę antyprzemocową. "To jest powód do wstydu, że dzieje się to dopiero teraz"

Źródło:
Fakty TVN

Raport Szlachetnej Paczki przynosi liczby grozy: prawie dwa miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a niemal co dziesiątego nie stać na wykupienie leków. Pomóc takim osobom ma "Weekend cudów", którego finał już za kilkanaście dni. Co zrobić, żeby wziąć udział w inicjatywie? Wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę, której potrzeby oraz marzenia chcemy spełnić. Na taką paczkę czeka między innymi pani Wanda i jej córka, którym przyda się nowa kuchenka gazowa, pieluchy i słodycze.

Żyją w trudnych warunkach, na jedzenie zostaje im 300 złotych. Pani Wanda z córką czekają na Szlachetną Paczkę

Żyją w trudnych warunkach, na jedzenie zostaje im 300 złotych. Pani Wanda z córką czekają na Szlachetną Paczkę

Autor:
Adrianna
Otręba
Źródło:
Fakty TVN

Pacjenci kilkunastu ośrodków psychiatrycznych na Podlasiu boją się, że od nowego roku zostaną bez pomocy. Martwią się też lekarze, bo NFZ nie przedłużył im umów na kolejne lata, dlatego część z nich nie umawia nowych wizyt na przyszły rok. NFZ jednak zapewnia, że mieszkańcy wciąż będą mieć wsparcie, ale w ramach pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psychicznego. Ten pomysł budzi sporo wątpliwości.

NFZ nie przedłużyło umów z ośrodkami psychiatrycznymi na Podlasiu. Mają je zastąpić pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego

NFZ nie przedłużyło umów z ośrodkami psychiatrycznymi na Podlasiu. Mają je zastąpić pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego

Autor:
Joanna
Wyrwas
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Już za dwa tygodnie "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. Na liście potrzebujących jest jeszcze ponad półtora tysiąca rodzin. Każdego dnia może ich jednak przybywać, bo wysokie ceny sprawiają, że wielu z nas żyje się coraz trudniej.

Finał Szlachetnej Paczki coraz bliżej. Ponad półtora tysiąca rodzin czeka na darczyńców

Finał Szlachetnej Paczki coraz bliżej. Ponad półtora tysiąca rodzin czeka na darczyńców

Autor:
Marta
Warchoł
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Taka sytuacja dawno nie miała miejsca. Takiej sytuacji chyba w ogóle nie było w policji, żeby dwóch policjantów dostało postrzał w głowę - mówił w "Faktach po Faktach" Rafał Jankowski, szef Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, komentując piątkowy atak na policjantów we Wrocławiu. Jak stwierdził Robert Sysik, były policjant i antyterrorysta, "jeśli prowadzący sprawę wiedziałby o tym", jak groźna jest osoba zatrzymywana ,"wysłałby tam jednostkę kontrterrorystyczną".

"Takiej sytuacji chyba w ogóle nie było w policji"

"Takiej sytuacji chyba w ogóle nie było w policji"

Autor:
ks//mrz
Źródło:
TVN24, PAP

To jest pytanie dla nas wszystkich: dlaczego nie reagujemy? - stwierdziła w "Faktach po Faktach" TVN24 Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezeska Fundacji ITAKA. Były komendant wojewódzki policji doktor Rafał Batkowski ocenił, że zostały spełnione wszystkie przesłanki, aby uruchomić Child Alert. - Ta sytuacja jest dla mnie zaskoczeniem - dodał. Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok zwróciła uwagę, że dla rodziny nastolatki komunikat policji jest "niezrozumiały i przede wszystkim krzywdzący, ponieważ - ich zdaniem - policja wykazała się sporą opieszałością".

Śmierć 14-letniej Natalii. "To jest pytanie dla nas wszystkich: dlaczego nie reagujemy?"

Śmierć 14-letniej Natalii. "To jest pytanie dla nas wszystkich: dlaczego nie reagujemy?"

Autor:
tmw/ft
Źródło:
tvn24.pl

Władimir Putin ma kolejnego wroga. To osoby z tęczową flagą. Rosyjski Sąd Najwyższy uznał ruchy na rzecz LGBT za ekstremistyczne. W marcu w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Społeczeństwo musi się bać, by popierać dyktatora.

Rosja: aktywiści na rzecz praw LGBT+ zostali uznani za ekstremistów. "Sytuacja się tylko pogorszy"

Rosja: aktywiści na rzecz praw LGBT+ zostali uznani za ekstremistów. "Sytuacja się tylko pogorszy"

Autor:
Justyna
Zuber
Źródło:
Fakty o Świecie TVN24 BiS

Szczyt Rady Europejskiej w grudniu będzie bardzo istotny i nie chodzi tylko o to, kto będzie na nim reprezentował Polskę. Chodzi o płynność finansową Ukrainy. Przywódcy mają na nim przyklepać 50 miliardów euro pomocy dla tego kraju. Problem w tym, że konsekwentnie przeciwny temu jest Viktor Orban. Ta decyzja Unii wymaga jednomyślności. W Brukseli spekuluje się, że premier Węgier za zrezygnowanie z weta w sprawie Ukrainy chce 13 miliardów euro z unijnych funduszy dla swojego kraju.

Krążą plotki, że jest jedna rzecz, która przekona Orbana, żeby nie zablokować wsparcia UE dla Ukrainy

Krążą plotki, że jest jedna rzecz, która przekona Orbana, żeby nie zablokować wsparcia UE dla Ukrainy

Autor:
Jakub
Loska
Źródło:
Fakty o Świecie TVN24 BiS