Jak Polacy oceniają swój poziom życia w roku rekordowej inflacji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Jak Polacy oceniają swój poziom życia w roku rekordowej inflacji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
Jak Polacy oceniają swój poziom życia w roku rekordowej inflacji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
Martyna Olkowicz | Fakty po południu TVN24
Martyna Olkowicz | Fakty po południu TVN24Jak Polacy oceniają swój poziom życia w roku rekordowej inflacji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

51 procent ankietowanych przyznało, że ich poziom życia w porównaniu z ubiegłym rokiem pogorszył się - to wyniki najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Jedynie 14 procent stwierdziło, że ich poziom życia poprawił się w porównaniu z ubiegłym rokiem. 34 procent ankietowanych uznało, że ich poziom życia nie zmienił się.

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar w dniach 22-23 czerwca 2022 respondenci zostali zapytani o ich poziom życia w porównaniu z ubiegłym rokiem.

51 procent ankietowanych odpowiedziało, że ich poziom życia w porównaniu z ubiegłym rokiem pogorszył się.

34 procent osób było zdania, że ich poziom życia w porównaniu z ubiegłym rokiem nie zmienił się.

14 procent wskazało, że ich poziom życia w porównaniu z ubiegłym rokiem "poprawił się".

Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 1 procent respondentów.

Pytanie o poziom życia - wyniki sondażutvn24

Pytanie o ograniczanie wydatków

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy w związku z rosnącymi cenami musieli ograniczyć swoje wydatki w ostatnim czasie.

Aż 73 procent respondentów odpowiedziało "raczej tak" (33 procent) lub "zdecydowanie tak" (40 procent).

Tylko 26 procent badanych stwierdziło, że "raczej nie" (20 procent) lub "zdecydowanie nie" (6 procent).

1 procent ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Pytanie o wydatki - wyniki sondażu

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 22-23 czerwca 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.

Zobacz więcej sondaży dla "Faktów" TVN i TVN24

Autor: Martyna Olkowicz / Źródło: Fakty po południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości