Archiwum Faktów TVN

Przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej

Przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej

13.06.2003 | Na 11 miesięcy przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej Marcin Pawłowski sprawdzał, czy polityka rządu daje gwarancje pełnego wykorzystania tego faktu. Obawy pojawiały się z obu stron – z naszej byśmy nie stali się członkiem UE drugiej kategorii, a ze strony Brukseli, by ewentualne dotacje nie zostały przez nas zmarnotrawione. Reporter Faktów gorąco interesował się tą tematyką i bacznie obserwował przygotowania. Niestety – nie było mu dane doczekać wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
tvnpix