Aktualności

Parlamentarzyści złożyli oświadczenia majątkowe

Parlamentarzyści złożyli oświadczenia majątkowe

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia. O tym co parlamentarzyści wpisali do swoich oświadczeń majątkowych powiemy dziś w "Faktach" TVN o 19:00.
tvnpix